Giới thiệu:

Mỗi năm Thư viện sách nói cần khoảng 30.000 băng cassette và CD để làm ra sách nói phục vụ dưới các hình thức sau:

  • Phục vụ miễn phí: cho 75 đơn vị hội người mù và các trường mù trong cả nước.
  • Cho mượn sách nói: người mù ở tại nhà, các cơ sở nuôi trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi và người sáng mắt là người già, học sinh, sinh viên...

Nội dung sách nói:

  • Sách nói giáo khoa: Từ lớp 1 đến lớp 12 gồm các môn: Văn, Sử, Địa, Hóa, Sinh, Tiếng Việt, Truyện đọc, Tiếng Anh, Triết học, Lịch sử Việt Nam và Thế giới...
  • Giáo trình Đại học, Cao đẳng và Cao học.
  • Sách nói văn học: các tác phẩm văn học có trong chương trình học phổ thông và các tác phẩm có giá trị của Việt Nam và Thế giới.
  • Sách nói về các gương danh nhân: Danh nhân Việt Nam và Thế giới
  • Sách nói về kiến thức Y học, Khoa học
Copyright © 2009 sachnoionline.com