Thông tin liên hệ:

  Thư viện sách nói dành cho người mù dời về địa chỉ mới:
Số 18B Đinh Tiên Hoàng - P. Đakao - Q.1 - TP HCM.
Điện thoại: (028)-39115253
Email: thuviensachnoi@hcm.fpt.vn.
Tài khoản Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù:
 
Tên tài khoản:Quỹ từ thiện sách nói cho người mù.
Số tài khoản: 068704070002632
Ngân hàng:Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM - HD Bank - Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu.
 
Tên tài khoản: Quỹ từ thiện sách nói cho người mù.
Số tài khoản: 13510000348793
Ngân hàng: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - BIDV - Chi nhánh Gia Định.
 
Tên tài khoản: Quỹ từ thiện sách nói cho người mù.
Số tài khoản: 0331000399269
Ngân hàng: VIETCOMBANK - Chi nhánh Bến Thành.
 
Copyright © 2009 sachnoionline.com