Trang chủ >> Tổng Hợp >> Y Học >> Bấm huyệt thập chỉ đạo - Người đọc: Xuân Hùng >> Huyết áp cao

Bài đang nghe: Huyết áp cao

Tác giả: Hoàng Duy Tân

 

Bấm Ctrl+Alt+F để tiến tới(5 giây).

Bấm Ctrl+Alt+B để lùi lại(5 giây).

Bấm Ctrl+Alt+P để nghe hoặc tạm dừng.

Tải về
Số khách online: 153
Số lượng truy cập: 
Copyright © 2009 sachnoionline.com