Trang chủ >> Văn Học Việt Nam >> Truyện Dài >> UREM người đang mơ - Người đọc: Ngọc Hân

01. - Tại sao mẹ không đi cùng, tại sao chúng ta phải trốn ? - PHẠM BÁ DIỆP02. Quãng thời gian chán nằm trong bệnh viện - PHẠM BÁ DIỆP03. CHƯƠNG HAI : "Người đang mơ"  - PHẠM BÁ DIỆP04. CHƯƠNG 3: Người đến trước -Kẻ đến sau  - PHẠM BÁ DIỆP05. CHƯƠNG 4 : Cá Kiến - PHẠM BÁ DIỆP06. CHƯƠNG 5 : Cánh trắng - PHẠM BÁ DIỆP07. CHƯƠNG 6: Hôn Lễ - PHẠM BÁ DIỆP08. CHƯƠNG 7: Vượt biển - PHẠM BÁ DIỆP09. - Kiên bất ngờ, nhưng cũng hết sức mừng rỡ, - PHẠM BÁ DIỆP10. - Anh chưa ngủ sao ? - PHẠM BÁ DIỆP11. Kiên vẫn nằm nghiêng trên chiếc giường đệm được trải drap trắng muốt - PHẠM BÁ DIỆP12. CHƯƠNG 8 : Biến cố đão cát - PHẠM BÁ DIỆP13. Tất cả dừng tay ! - PHẠM BÁ DIỆP14. CHƯƠNG 9: Trận chiến thành Cánh Trắng - PHẠM BÁ DIỆP15. Kiên đứng trên tường thành, phóng tầm mắt bao quát khoảng đất bao la phía Đông thành Cánh Trắng - PHẠM BÁ DIỆP16. CHƯƠNG 10 : KIÊN. Ừ, anh đến bệnh viện rồi nhé - PHẠM BÁ DIỆP17. CHƯƠNG 10: Kiên rất đặc biệt. Carl Jung - PHẠM BÁ DIỆP18. CHƯƠNG 11: Hội đồng Chiến tranh - PHẠM BÁ DIỆP19. Ngay sau khi cuộc họp giải tán. Erwin đã nhanh chóng đặt ra một cái hẹn - PHẠM BÁ DIỆP20. CHƯƠNG 13 - Vị vua mới - PHẠM BÁ DIỆP21. CHƯƠNG 13: Hãy nhớ kỹ, Alex. Mục tiêu chủ yếu là Công Nương Lan Linh - PHẠM BÁ DIỆP22. CHƯƠNG 14 - MÂY ĐEN - PHẠM BÁ DIỆP23. CHƯƠNG 14 - Không giống như miêu tả của Duyrd Bommel. - PHẠM BÁ DIỆP24. CHƯƠNG 15 - Mặt trận thứ hai - PHẠM BÁ DIỆP
Copyright © 2009 sachnoionline.com