Toggle navigation

Ủng hộ cho sách nói

Để có thể ủng hộ, xin quý ân nhân đăng nhập vào tài khoản, hoặc đăng kí theo thông tin bên dưới.

Mỗi năm Thư viện sách nói cần khoảng 41.000 CD để làm ra sách nói phục vụ miễn phí cho hơn 100 đơn vị hội người mù và các trường mù trong cả nước. Chúng tôi rất mong sự chung tay góp sức của quý ân nhân để đem đến ánh sáng tinh thần cho người mù.