Toggle navigation
BAO ĐIỀU KHÔNG NÓI - Người đọc: UYÊN MINH

Tóm tắt thông tin sách

Đôi nét về tác giả

CELESTE NG

Mỗi năm Thư viện sách nói cần khoảng 41.000 CD để làm ra sách nói phục vụ miễn phí cho hơn 100 đơn vị hội người mù và các trường mù trong cả nước. Chúng tôi rất mong sự chung tay góp sức của quý ân nhân để đem đến ánh sáng tinh thần cho người mù.