Toggle navigation

Kinh Tế học Vĩ Mô - Người đọc: Xuân Hùng

Lượt nghe: 2324

 1. Lời kêu gọi
 2. Kinh tế Vĩ Mô
 3. Lời kêu gọi
 4. Nơi nào xe Buýt chạy đúng giờ
 5. Lời kêu gọi
 6. Suy nghỉ như một nhà kinh tế học
 7. Lời kêu gọi
 8. Nhà Kinh tế học như là nhà tư vấn chính sách
 9. Lời kêu gọi
 10. Câu hỏi ôn tập
 11. Lời kêu gọi
 12. Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại
 13. Lời kêu gọi
 14. Phần II: THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
 15. Lời kêu gọi
 16. Sự kết hợp của cung và cầu
 17. Lời kêu gọi
 18. Độ co giản và ứng dụng
 19. Lời kêu gọi
 20. Ba ứng dụng của cung, cầu và độ co giãn
 21. Lời kêu gọi
 22. Cung, cầu và Chính sách Chính phủ
 23. Lời kêu gọi
 24. Thuế. Tất cả các chính phủ
 25. Lời kêu gọi
 26. Phần III. THỊ TRƯỜNG VÀ PHÚC LỢI
 27. Lời kêu gọi
 28. Hiệu quả thị trường
 29. Lời kêu gọi
 30. Ứng dụng chi phí của thuế
 31. Lời kêu gọi
 32. Ứng dụng thương mại quốc tế
 33. Lời kêu gọi
 34. Những lập luận ủng hộ hạn chế thương mại
 35. Lời kêu gọi
 36. Phần IV : DỮ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ
 37. Lời kêu gọi
 38. GDP thực so với GDP danh nghĩa
 39. Lời kêu gọi
 40. Đo lường chi phí sinh hoạt
 41. Lời kêu gọi
 42. Phần V: NỀN KINH TẾ THỰC TRONG DÀI HẠN
 43. Lời kêu gọi
 44. Giáo dục - đầu tư vào vốn nhân lực
 45. Lời kêu gọi
 46. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính
 47. Lời kêu gọi
 48. Thị trường vốn vay
 49. Lời kêu gọi
 50. Các công cụ cơ bản của tài chính
 51. Lời kêu gọi
 52. Thất nghiệp
 53. Lời kêu gọi
 54. Luật lương tối thiểu
 55. Lời kêu gọi
 56. Phần VI: TIỀN VÀ GIÁ CẢ TRONG DÀI HẠN
 57. Lời kêu gọi
 58. Vốn tự có của ngân hàng
 59. Lời kêu gọi
 60. Tăng trưởng tiền và lạm phát
 61. Lời kêu gọi
 62. Chi phí của lạm phát
 63. Lời kêu gọi
 64. Phần VII : KINH TẾ HỌC VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ
 65. Lời kêu gọi
 66. Giá của các giao dịch quốc tế
 67. Lời kêu gọi
 68. Lý thuyết kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
 69. Lời kêu gọi
 70. Cách thức các chính sách và các sự kiện tác động đến một nền kinh tế mở
 71. Lời kêu gọi
 72. Phần VIII: BIẾN ĐỘNG KINH TẾ TRONG NGẮN HẠN
 73. Lời kêu gọi
 74. Đường tổng cung
 75. Lời kêu gọi
 76. Nghiên cứu tình huống
 77. Lời kêu gọi
 78. Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa lên tổng cầu
 79. Lời kêu gọi
 80. Chính sách tài khóa tác động lên tổng cầu như thế nào
 81. Lời kêu gọi
 82. Sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp
 83. Lời kêu gọi
 84. Các giá của việc giảm lạm phát
 85. Lời kêu gọi
 86. Phần IX : SUY NGẪM SAU CÙNG
 87. Lời kêu gọi
 88. Ngân hàng trung ương có nên theo đuổi mục tiêu lạm phát Zero?
Kinh Tế học Vĩ Mô - Người đọc: Xuân Hùng

Tóm tắt thông tin sách

Đôi nét về tác giả

N. Gregory Mankiw

Mỗi năm Thư viện sách nói cần khoảng 41.000 CD để làm ra sách nói phục vụ miễn phí cho hơn 100 đơn vị hội người mù và các trường mù trong cả nước. Chúng tôi rất mong sự chung tay góp sức của quý ân nhân để đem đến ánh sáng tinh thần cho người mù.