Toggle navigation

UREM người đang mơ - Người đọc: Ngọc Hân

Lượt nghe: 371

 1. Lời kêu gọi
 2. - Tại sao mẹ không đi cùng, tại sao chúng ta phải trốn ?
 3. Lời kêu gọi
 4. Quãng thời gian chán nằm trong bệnh viện
 5. Lời kêu gọi
 6. CHƯƠNG HAI : "Người đang mơ"
 7. Lời kêu gọi
 8. CHƯƠNG 3: Người đến trước -Kẻ đến sau
 9. Lời kêu gọi
 10. CHƯƠNG 4 : Cá Kiến
 11. Lời kêu gọi
 12. CHƯƠNG 5 : Cánh trắng
 13. Lời kêu gọi
 14. CHƯƠNG 6: Hôn Lễ
 15. Lời kêu gọi
 16. CHƯƠNG 7: Vượt biển
 17. Lời kêu gọi
 18. - Kiên bất ngờ, nhưng cũng hết sức mừng rỡ,
 19. Lời kêu gọi
 20. - Anh chưa ngủ sao ?
 21. Lời kêu gọi
 22. Kiên vẫn nằm nghiêng trên chiếc giường đệm được trải drap trắng muốt
 23. Lời kêu gọi
 24. CHƯƠNG 8 : Biến cố đão cát
 25. Lời kêu gọi
 26. Tất cả dừng tay !
 27. Lời kêu gọi
 28. CHƯƠNG 9: Trận chiến thành Cánh Trắng
 29. Lời kêu gọi
 30. Kiên đứng trên tường thành, phóng tầm mắt bao quát khoảng đất bao la phía Đông thành Cánh Trắng
 31. Lời kêu gọi
 32. CHƯƠNG 10 : KIÊN. Ừ, anh đến bệnh viện rồi nhé
 33. Lời kêu gọi
 34. CHƯƠNG 10: Kiên rất đặc biệt. Carl Jung
 35. Lời kêu gọi
 36. CHƯƠNG 11: Hội đồng Chiến tranh
 37. Lời kêu gọi
 38. Ngay sau khi cuộc họp giải tán. Erwin đã nhanh chóng đặt ra một cái hẹn
 39. Lời kêu gọi
 40. CHƯƠNG 13 - Vị vua mới
 41. Lời kêu gọi
 42. CHƯƠNG 13: Hãy nhớ kỹ, Alex. Mục tiêu chủ yếu là Công Nương Lan Linh
 43. Lời kêu gọi
 44. CHƯƠNG 14 - MÂY ĐEN
 45. Lời kêu gọi
 46. CHƯƠNG 14 - Không giống như miêu tả của Duyrd Bommel.
 47. Lời kêu gọi
 48. CHƯƠNG 15 - Mặt trận thứ hai
UREM người đang mơ - Người đọc: Ngọc Hân

Tóm tắt thông tin sách

Đôi nét về tác giả

PHẠM BÁ DIỆP

Mỗi năm Thư viện sách nói cần khoảng 41.000 CD để làm ra sách nói phục vụ miễn phí cho hơn 100 đơn vị hội người mù và các trường mù trong cả nước. Chúng tôi rất mong sự chung tay góp sức của quý ân nhân để đem đến ánh sáng tinh thần cho người mù.