Toggle navigation
 
 
Dinah Maria Mulock Craik  
A-Lếch-Xan-Đrơ Grin  
Antoine de Saint - Exupery - Vĩnh Lạc dịch  
Paul Reiser - Hà Hải Châu (dịch)  
Herman Melville  
A. Puskin - Phương Hồng (dịch)  

Mỗi năm Thư viện sách nói cần khoảng 41.000 CD để làm ra sách nói phục vụ miễn phí cho hơn 100 đơn vị hội người mù và các trường mù trong cả nước. Chúng tôi rất mong sự chung tay góp sức của quý ân nhân để đem đến ánh sáng tinh thần cho người mù.