Toggle navigation

Sách hot

Câu hỏi ôn tập tiếng Anh lớp 12 - Người đọc: Như Minh
Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện  
 
 
 
 
 
 
TS Lê Xuân Anh, Bùi Thùy Linh, Đặng Quỳnh Nga, Ngô Thị Thanh  
Phan Trọng Luận ( Tổng chủ biên )  
Phan Trọng Luận ( Tổng chủ biên )  
Phan Ngọc Liên (tổng chủ biên)  

Mỗi năm Thư viện sách nói cần khoảng 41.000 CD để làm ra sách nói phục vụ miễn phí cho hơn 100 đơn vị hội người mù và các trường mù trong cả nước. Chúng tôi rất mong sự chung tay góp sức của quý ân nhân để đem đến ánh sáng tinh thần cho người mù.