Toggle navigation

Sách hot

 
 
 
 
 
 
NXB Giáo Dục  
NXB Giáo Dục  
NXB Giáo Dục  
Nguyễn Minh Đường (Tổng chủ biên)  
Vũ Quang (Tổng chủ biên)  
Hà Nhật Thăng (tổng chủ biên)  

Mỗi năm Thư viện sách nói cần khoảng 41.000 CD để làm ra sách nói phục vụ miễn phí cho hơn 100 đơn vị hội người mù và các trường mù trong cả nước. Chúng tôi rất mong sự chung tay góp sức của quý ân nhân để đem đến ánh sáng tinh thần cho người mù.